Түншүүд

Бүтээгдэхүүн боловсруулах, дизайн, чийдэн хангамж, брэнд бүтээх, маркетингийн суваг байгуулах чиглэлээр Нидерландын Philips, Германы Cosmedico, АНУ-ын Вольф, Италийн Смарт зэрэг дэлхийн шилдэг 100 аж ахуйн нэгжтэй иж бүрэн стратегийн түншлэлийг бий болгосон. , Чилийн Molina & DelSolar, Канадын ELITE BEAUTY, Австралийн Light Health гэх мэт.

Хамтын ажиллагааны хэд хэдэн ололт амжилт нь дэлхийн 50 гаруй орны үйлчлүүлэгчдэд ашиг тусаа өгсөн!

Түншүүд (1)
Түншүүд (1)
logotyp-sol-tb-grupa
Түншүүд (2)
Түншүүд (3)
Түншүүд (3)
Түншүүд (4)
Түншүүд (4)
Түншүүд (5)
Түншүүд (6)
Түншүүд (7)
tannymax