Аж ахуйн нэгжийн өргөмжлөл

Хятадын нөхөн сэргээх анагаах ухааны нийгэмлэг нь 1983 онд Эрүүл мэндийн яамны зөвшөөрлөөр байгуулагдсан, Иргэний хэргийн яаманд бүртгэлтэй үндэсний эрдэм шинжилгээний байгууллага юм.1987 онд Хятадын Шинжлэх Ухаан Технологийн Нийгэмлэг, мөн онд Олон Улсын Нөхөн сэргээх Анагаах Ухааны Нийгэмлэг, 2001 онд Олон Улсын Биеийн Анагаах Ухааны Нийгэмлэг, Нөхөн сэргээх Анагаах Ухааны Нийгэмлэгт тус тус элссэн бөгөөд тус хүрээлэн нь Бээжин дэх Хятад Японы найрамдлын эмнэлэгт байрладаг.

HMCC Төрсний дараах эрүүл мэндийн анхдугаар наадам, Аж үйлдвэрийн экспогийн хамтран зохион байгуулагч

HMCC-ийн анхны Төрсний дараах эрүүл мэндийн наадам, аж үйлдвэрийн экспогийн хамтран ивээн тэтгэгч

Junze Cup 2020 Жилийн Технологийн Инновацийн Шагнал

Хятадын нөхөн сэргээх анагаах ухааны нийгэмлэгийн Олон улсын хамтын ажиллагаа, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх ажлын хэсгийн гишүүн

Чанарын үйлчилгээний бүрэн бүтэн байдал AAA Enterprise

Найдвартай бүтээгдэхүүн